วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้ร่วมกันจัด ”กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๖” มีกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ นำปิ่นโตไปถวายเพลพระ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณวัดเชิงแสใต้ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment