วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขิงแส มอบหมายให้ นางสาวเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ดูแลให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงแส กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยเด็กวัยเรียนในโรงเรียน ที่ได้มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยัก (dT) ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระสินธุ์ จังหวัดสงขลา ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ที่ได้มาบริการ มา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment