กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม “ลูกเสือ-เนตรนารี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยนางสาวเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง และ นางสาว ปติณญา ลอยลิบ ผู้กำกับโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทุ่งบัว อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีระเบียบวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ รวมทั้งฝึกทักษะชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 61-576x1024.jpg

.

Leave a Comment