ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1090550385

รหัส Smis 8 หลัก : 90010100

รหัส Obec 6 หลัก : 550385

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนวัดเชิงแส

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonwatchoengsae School

ที่อยู่ : 76  หมู่ที่   3   

ตำบล :   เชิงแส

อำเภอ : กระแสสินธุ์

จังหวัด : สงขลา

รหัสไปรษณีย์ : 90270

โทรศัพท์ : 074399038

โทรสาร :   –

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล 1 –ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20 มิถุนายน 2465

อีเมล์ : pavpra1709@obecmail.obec.go.th

เว็บไซต์ : https://www.ccs.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/ชุมชนวัดเชิงแส