MERRY CHRISTMAS 2023
 
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขิงแส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยจัดทำป้ายนิเทศวันคริสต์มาส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส รวมทั้งแสดงผลงานนักเรียน มีกิจกรรมการประกวดเต้นประกอบเพลงบนเวที ของนักเรียนระดับชั้น ป.๔-๖ รวมทั้งช่วงกิจกรรมแซนต้ามอบของขวัญ, ขนมและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment