»  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 76 หมู่ 3 ตำบลเชิงแส  อำเภอกระแสสินธุ์   จังหวัดสงขลา

»  website : https://www.ccs.ac.th

»  email : chumchonwatchoengsae2021@gmail.com

»  ติดต่อผ่านเวปไซต์โรงเรียน : https://www.ccs.ac.th/ติดต่อเรา

»  Facebook : https://www.facebook.com/ชุมชนวัดเชิงแส

»  โทร 074-399038