Title of the document ยินดีต้อนรับ...สู่..... โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส............

ข่าวประกาศ

       ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส

นางสาวฤทัยชนก   แก้วคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ปัจฉิม  วันที่ 29 มีนาคม  2565

กิจกรรมค่ายลูกเสือ  วิชาการ วันที่  25 มีนาคม  2565  ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส

76 หมู่ 3 ตำบลเชิงแส
อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

website : https://www.ccs.ac.th

email : pavpra1709@obecmail.obec.go.th

ติดต่อผ่านเว็บไซต์โรงเรียน : https://www.ccs.ac.th/ติดต่อเรา

Facebook : https://www.facebook.com/ชุมชนวัดเชิงแส

โทร 074-399038

Google Map

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์