วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ณ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment