” และ “เด็กหญิงรดา แก้วทอง” นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 12 ในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

#ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 12 ในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6

#งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สพฐ.

#วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาคาร 4 อ.2/7 ,ห้องอาเซียน,ห้อง STEM

.

Leave a Comment