วันที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ให้การต้อนรับ ข้าราชการครูคนใหม่ นางกมลทิพย์ ทองเส้ง ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร จากโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ร่วมเดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่อย่างอบอุ่น

Leave a Comment