วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวินัย เสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นวิทยากร และ นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธาน ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Comment