เมื่อวันที่ 5-ุ6 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเวบไซต์โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายกระแสสินธุ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งบัว สพป.สงขลา เขต 1 โดยมีวิทยากร : นายภาณุพันธ์ พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดทุ่งบัว

Leave a Comment