วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้นางสาวสุมนต์ทิพย์ ธรรมชาติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เป็นตัวแทนของบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นำภัตตาหารไปร่วมถวายพระร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมะสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 256๕ “หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ไปวันพระ เว้นระยะห่าง” ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ณ วัดเอก ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment