งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์

#งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์

#วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

.

Leave a Comment