วันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Leave a Comment