วันที่ ๑๙-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสเป็นคณะทำงาานและวิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Leave a Comment