วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธี
ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์

Leave a Comment