วันครู ประจำปี ๒๕๖๗ อำเภอกระแสสินธุ์ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
 
          วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๗ อำเภอกระแสสินธุ์ ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของอำเภอกระแสสินธุ์ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสังสรรค์สร้างความสามัคคี ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งบัว อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายสราวุธ ซุ่นพงศ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment