วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส และคณะครูบุคลากร นำนักเรียนร่วมแสดงกิจกรรมบนเวที ในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลเชิงแส ร่วมกับโรงเรียนและชุมชนบ้านเชิงแส ซึ่งจัด ณ วัดเชิงแสกลาง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment