“เที่ยวกระแสสินธุ์ กินกุ้งก้ามกราม และของดีอำเภอกระแสสินธุ์ ครั้งที่ ๒”

 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้ร่วมกิจกรรมเที่ยวกระแสสินธุ์ กินกุ้งก้ามกราม และของดีอำเภอกระแสสินธุ์ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ลานสนามบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่ทะเลสาบสงขลา และมีกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนอีกมากมาย ทั้งนี้โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้ร่วมส่งผู้เข้าประกวดธิดากุ้งก้ามกราม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ คน ผลการประกวด ปรากฏว่า เด็กหญิงศศิมา น้อยกูด(น้องน้ำขิง) นักเรียนชั้น ป.๔ ได้รางวัลชนะเลิศธิดากุ้งก้ามกราม และ เด็กหญิงมนพร คงเพชร (น้องมิว) นักเรียนชั้น ป.๖ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ จากผู้เข้าประกวด ๑๐ คน เด็กๆทั้งสองคนเก่งมากๆ ครั้งแรกของการประกวดที่ได้ไปยืนบนเวที แต่เด็กๆ กล้าที่แสดงออก ท่ามกลางกองเชียร์มากมาย ขอขอบคุณขอบคุณ ท่าน สท.เล็ก ผู้ปกครอง และคุณครูที่ช่วยกันฝึกซ้อม ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงในวันประกวด ขอบคุณผู้ปกครองทุกคนทุกท่าน ทุกเสียงเชียร์ ทุกการสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส จนประสบความสำเร็จเกินที่คาดไว้

Leave a Comment