วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้นางจรินทร์ สวนพลาย ครูปฐมวัย ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ซึ่งโรงเรียนผ่านการประเมิน รุ่นปีการศึกษา 2563 โดยจัดกิจกรรมพิธีรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ หอประชุมประชา-รัตน์ศรัทธา โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Comment