วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นายถาวร บรรจงรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางกัลยา คำมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหาด ณ ห้องประชุมลากูน่า คิงแกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Comment