วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้เป็นแบบอย่าง ตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมลากูน่า คิงแกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Comment