วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีนายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมริมหาด ๒ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

.

Leave a Comment