น้อมใจกายศิระกราน
ดวงตาดาววาวไสวกลางใจฟ้า
ดั่งแสงพระกรุณา ธ สาดฉาย
บรมนาถเนาสวรรค์ชั้นดาวพราย
พสกน้อมใจกายศิระกราน
(สัจภูมิ ละออ ร้อยกรอง)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส

Leave a Comment