วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ได้ต้อนรับ นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และนายสถาพร สักโก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ซึ่งได้เข้ามานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment