วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 ซึ่งเดินทางมาส่ง “คุณครูเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง” ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส บรรยากาศในการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

Leave a Comment