“คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต”
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมและผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ในกิจกรรมที่ 5 “คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต” โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536

Leave a Comment