วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสมอบหมายให้ นางสาวปติณญา ลอยลิบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment