วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยครูสุมนต์ทิพย์ ธรรมชาติ ,ครูปติณญา ลอยลิบ นำตัวแทนนักเรียน จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลนก พรุฉิมพลี Bird walk” ซึ่งจัดโดยคณะนักวิจัยชุมชน ตำบลเชิงแส นำโดย นายโกวิทย์ ทะลิทอง กำนันตำบลเชิงแส และทีมผู้นำชุมชน โดยมีกิจกรรมการส่องดูนก เรียนรู้ชื่อและประเภท ลักษณะของนกในพื้นถิ่นที่พบเจอและอาศัยอยู่ในบริเวณป่าพรุฉิมพลี ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นป่าพรุในชุมชนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศ ทำให้เด็กๆได้รับความรู้ในเรื่องของนกในพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยกันอนุรักษ์นกหายากให้คงอยู่ในพื้นที่ สืบสานให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไป

Leave a Comment