และ “เด็กชายธันวา ทิพรองพล” นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 12 ในการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

#ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 12 ในการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6

#งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สพฐ.

#วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

Leave a Comment