“เด็กหญิงกนกพร เพ็ชรสังข์”

และ “เด็กหญิงสุกานดา ปานแก้ว” นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 6 ในการแข่งขันการการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย

#ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 6 ในการแข่งขันการการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย

#งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สพฐ.

#วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย อาคารห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม

.

Leave a Comment