#ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6

#งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สพฐ.

#วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โรงเรียนวิเชียรชม อาคารพระยาวิเชียรคีรี ห้อง ป.4/7 เก็บตัว ป.4/8, ห้อง ป.5/7 เก็บตัว ป.5/8

Leave a Comment