วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้มอบหมายให้นางพรรณี สอิ้งทอง และนายคมคาย แก้วพรหม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียน 2 โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนทุกคน มาเป็นคณะทำงานช่วยเหลือคุณครู และร่วมพัฒนาโรงเรียนต่อไป

Leave a Comment