วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรม “พี่เล่า….น้องเล่น” ซึ่งดำเนินการโดยครูผู้สอน รายวิชา การวาดการ์ตูนอะนิเมชั่น และนักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ ๘ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา โดยมีกิจกรรมจากการที่นักเรียนออกแบบการ์ตูน และสร้างการ์ตูนได้ตามความคิดสร้างสรรค์ นำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส จัดขึ้น ณ อาคารอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

.

Leave a Comment