กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วย นางสาวสุมนต์ทิพย์ ธรรมชาติ และ นางสาวปติณญา ลอยลิบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส นำตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลร่วมแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งนวัตกรรม” ในงาน ”กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ” ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์สปาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Leave a Comment