วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ตัวแทนครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใoพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีนายสมยศ ณ นคร นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์

..

Leave a Comment