กิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมลงนามถวายพระพร ถวายสักการะ และวางพานพุ่ม การบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือจิตอาสา อีกทั้งมีการประกวดความสามารถต่างๆ ของนักเรียน อาทิเช่น การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี เป็นต้น และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Leave a Comment