กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

 

             วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้คุณครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงแส เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออก มีความสุขสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ จากกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจับของขวัญ รางวัลพิเศษมากมาย จัดงาน ณ บริเวณลานวัดเชิงแสกลาง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
.

Leave a Comment