วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ คน และมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment