กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
 
            วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขิงแส พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสบการณ์เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนอกสถานศึกษา ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

Leave a Comment