วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางพรรณี สอิ้งทอง และ นางสาวเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี นางขวัญตา ประสานสงฆ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ

.

Leave a Comment