งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์
 
วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ มาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดโตนดด้วน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment