วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหะตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ โดยมีนางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดทุ่งบัว อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment