วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยครูเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง และครูกมลทิพย์ ทองเส้ง ไปร่วมให้กำลังใจ และดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดโตนดด้วน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment