วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขิงแส มอบหมายให้ นางพรรณี สอิ้งทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕) ดูแลให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงแส กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยเด็กวัยเรียนในโรงเรียน ที่ได้มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระสินธุ์ จังหวัดสงขลา ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ที่ได้มาบริการ มา ณ โอกาสนี้

.

Leave a Comment